» MADAME BOVARY (Gustave Flaubert) ROMAN ÖZETİMADAME BOVARY ROMAN ÖZETİ   Özet:Yeteneksiz, kaba saba bir adam olan Charles Bovary, Rouen civarında bir kasabaya yerleşmiş; orada hastalarından birinin çok güzel kızı olan Emma ile evlenmiştir. Emma, hayalperest bir kadındır. Her dakikası birbirine benzeyen taşra hayatından sıkılmakta, maceralar, eğlenceler, heyecanlar tasarlamaktadır.Mösyö Bovary, karısının eğlenebilmesi için başka bir kasabaya yerleşir. Madame Bovary, orada noter katibi Leon tarafından sevildiğini anlar. Yine o yörede oturan Rodolphe adında bir malikâne sahibinin ağına düşer. Emma’nın tekdüze yaşamı değişmiştir; kocasından ayrılmayı düşünür. Emma, âşığı Rodolph’e, birlikte uzak ülkelere gitmeyi önerir. Rodolphe, bu öneri üzerine izini belli etmeden ortalıktan kaybolur.Emma, terk edildiğini anlar. Beyin hummasına yakalanırsa da iyileşir. Bu kez de Paris’ten dönen ve eski utangaç hali kalmamış olan Leon’la karşılaşır, onun ağına düşer. Yasak bir aşk hayatı yaşayan ve hiçbir lüksünü eksik etmeyen Emma, gizlice yaptığı borçlan ödeyemez; yeniden ve daha büyük bir bunalıma girer; kurtuluşu yaşamına arsenikle son vermekte bulur. Kocası, Emma’nın niçin intihar etiğini bir türlü anlayamaz. Bir gün karısına, sevgililerinden gelen mektupları görür. Gerçeği o zaman anlar. Bir süre sonra üzüntüsünden o da ölür.   Gustave Flaubert: Madame Bovary, Realizm akımının kurucusu ve en büyük temsilcisi sayılan G. Flaubert’in başeseridir. Bu roman, Realizmin başarılı ilk örneği sayılmaktadır. Konusunu gerçek yaşamdan alan bu roman, Fransız edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da önemli eserlerindendir....

Devamını Oku

» KIZIL İLE KARA (Stendhal ) ROMAN ÖZETİSTENDHAL ROMAN ÖZETLERİ   Özet:Romanın kahramanı Julien Sorel, ihtiraslarla dolu bir karakterdir. Mevki kazanma hırsıyla yanıp tutuşan bu gururlu genç, bir keresteci olan babası tarafından hor görülür. Bu, onda devrin aristokratlarına karşı kin beslemesine sebep olur.Bir papazdan din dersleri alan Julien, daha sonra şehrin belediye başkanı Mösyö de Renal’in çocuklarına Latince dersleri vermeye başlar. Julien ile Madame de Renal arasında duygusal bir yakınlık başlar. Madame de Renal’e imzasız mektuplar gönderilmesi üzerine Julien oradan ayrılmak zorunda kalır.Daha sonra Julien aristokrat bir çevreye yazıcı olarak girer ve soyluların davranışlarını öğrenir. Yazıcı olduğu ailenin kızı Mathilde ile Julien arasında bir aşk başlar. Mathilde ilk zamanlar kendi sınıfından olmayan birisini sevmiş olmanın acısını çekerse de gençlik ve aşk üstün gelir, gurur yenilir. Kızını bir dük ile evlendirmeyi tasarlayan Mathilde’in babası, kızının ısrarı karşısında geri adım atar, bu evliliğe razı olur. Mathilde’in babası onlara bir servet bağışlar, Julien’e bir soyluluk unvanı sağlar; bir yandan da Renal ailesinden Julien hakkında bilgi ister. Madame Re-nal’den gelen bilgiler üzerine evlilik imkansızlaşır.Julien gider, Madame de Renal’i kilisede tabancayla yaralar. Hapse atılınca Madame de Re-nal’den başkasını sevmediğini anlar. Julien giyotinle idam edilir. Madame de Renal de bu acıya dayanamaz, hastalanır ve üç gün sonra o da ölür.   Stendhal Fransız edebiyatının önemli romanlarından biri olan Kızıl ile Kara realist bir romandır. Yazar, romanın konusunu gazetede çıkan bir yargılama haberinden almıştır. Eserin yazarı psikolojik ve realist roman çığırının en önemli sanatçılarından sayılmaktadır.  ...

Devamını Oku

» Don Kişot CervantesÖzet: Don Kişot, İspanya’da bir köy asilzâdesidir. Okuduğu şövalye romanlarının etkisiyle aklını kaçırır. Ortaçağ şövalyeleri gibi ülke ülke dolaşma hevesine kapılır. Bu hevesin nedeni tüm kötülükleri ortadan kaldırmak ve insanları mutlu etmektir. Ele geçireceği adalardan birine de vefalı yol arkadaşı Sancho’yu vali yapacağına söz verir.Don Kişot, atalarından kalma paslı eski zırhları tamir eder, başına da bir berber çanağı geçirir. Dulsina adını verdiği kaba bir köylü kızı olan sevgilisini güzel ve asil biri olarak kabul eder, uğrunda türlü maceralara girişir. Don Kişot atına, Sancho Panza da eşeğine binerek yola çıkarlar. Don Kişot, tüm gördüklerini kafasındaki hayallere uydurur: Yeldeğirmenlerini insanlara kötülük eden devlermiş gibi görür, üzerlerine saldırır; karşılıklı ilerleyen iki koyun sürüsünü iki ordu zanneder, zayıf tarafın yardımına koşarak, mızrağını koyunlara saplamaya başlar, çobanlardan bir güzel dayak yer… Böyle birtakım maceralardan sonra tekrar köyüne döner, ölümüne yakın aklı başına gelir.   DON KİŞÖT (1605) (Cervantes) İspanyol edebiyatının en ünlü romanlarından biri olan Don Kişot, hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir. İlk cildi 1605′te, ikinci cildi 1614′te yayımlanmış olan Don Kişot, o dönemde İspanya’da çok yaygın olan şövalye romanlarını yermek amacıyla yazılmıştır. Eserin yazarı Cervantes, Don Kişot romanıyla modern romanın kurucusu olmuştur. Roman, işlevini tamamlamış bir toplum düzenini geri getirmenin imkansızlığını vurgulamaktadır.  

Devamını Oku

» Şu Sonsuz Koşu (Atatürk İle İlgili Şiirler)Şu Sonsuz Koşu Samsun’a ayak basmış kahraman bugün,Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.Davul zurna sesinde şahlanır düğün,Gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Ata’nın rüyasına gelincikler sun,Emek bahçesinin güzel gülünü.Biz sonsuz bir sabahtayız… O uyusun,Sevincimiz coşturur onun gönlünü. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yolaDağlardan dağlara o zafer türküsü,Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,Taze bir bahar açmış yurdun gözünü. Al bayrağım Ankara kalesinde hür,Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürürŞu karlı dağlardaki bayrağa doğru. 19 Mayıs’ın hür başına çelenk,Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı.Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,Şu sonsuz koşuya bak sarmış yaylayı. Ceyhun Atıf KANSU   Sitemizde Bulunan Atatürk İle İlgili Şiirlerin Listesi Zaferin Hikayesi (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk'ü Dinlerken (Atatürk İle İlgili Şiirler)Türklük Atatürklük (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atamızı Tavaf (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Adana'da (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazimize (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye Tarih (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Dağda Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Büyük Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Kurtuluş Savaşında (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk İçin (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atama Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Asırlarca (Atatürk İle İlgili Şiirler) Mustafa Kemal Seslenirse (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gidiyor (Atatürk İle İlgili Şiirler)Bir Resimde Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Kemal Paşa'ya (Atatürk İle İlgili Şiirler)Resim (Atatürk İle İlgili Şiirler)Ata'ma Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'ler Tükenmez (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'in Kartalı (Atatürk İle İlgili Şiirler)10 Kasım Türküsü ...

Devamını Oku

» Onsuz (Atatürk İle İlgili Şiirler)Onsuz Ah, işte duyuyorum mesut günleri içinden,Sana “sevimli yüzün asla solmasın” diyenBütün adınla dolu o coşkun şarkıları…-Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı ?Görüyorum, ilk defa seni gördüğüm günü;Altından alkışlarla geçiyorsun bir takın.O gün bana gelmiştin babamdan daha yakınMeğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü…Meğer görecekmişim bir sabah gidişini,İstanbul’un önünden son defa geçişini…Bizler seninle nasıl, ne kadar beraberdik,Bizler ki az sıkılsak “O başımızda” derdik;Nasıl yok bileceğiz o güzel güneş yüzü ?Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü..Tatmadık bilmiyoruz bu bambaşka yarayı,Öğret bize yarabbim ah O’nsuz yaşamayı ! Ziya Osman SABA   Sitemizde Bulunan Atatürk İle İlgili Şiirlerin Listesi Zaferin Hikayesi (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk'ü Dinlerken (Atatürk İle İlgili Şiirler)Türklük Atatürklük (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atamızı Tavaf (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Adana'da (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazimize (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye Tarih (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Dağda Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Büyük Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Kurtuluş Savaşında (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk İçin (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atama Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Asırlarca (Atatürk İle İlgili Şiirler) Mustafa Kemal Seslenirse (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gidiyor (Atatürk İle İlgili Şiirler)Bir Resimde Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Kemal Paşa'ya (Atatürk İle İlgili Şiirler)Resim (Atatürk İle İlgili Şiirler)Ata'ma Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'ler Tükenmez (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'in Kartalı (Atatürk İle İlgili Şiirler)10 Kasım Türküsü (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'i Düşünüyorum (Atatürk İle İ...

Devamını Oku

» Mustafa Kemaller Tükenmez (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemaller Tükenmez Tükenir elbetGökte yıldızlar denizde kum tükenirBu vatan bu topraklar cömertKutsal bir ateşim ki ben sönmezİnanın Mustafa Kemaller tükenmez.Ben de etten kemiktendim elbetBen de bir gün göçecektim elbetİki Mustafa Kemal var iyi bilinBen işte o ikincisi sonsuzluktaRuh gibi bir şey görünmezİnanın Mustafa Kemaller tükenmez.Hep kardeşliğe bolluğa giden yoldaBilimin yapıcılığın aydınlığındaGüzel düşünceler soyut fikirlerde benEvrensel yepyeni buluşlardaGeriliği kovmuşum ben dönmezİnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Başın mı dertte beni hatırlaDuy beni en sıkıldığın anBaştan sona her şeyiyle bu vatanSakın ağlamasın KasımlardaFatihler Kanuniler ölmezİnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Halim YAĞCIOĞLU   Sitemizde Bulunan Atatürk İle İlgili Şiirlerin Listesi Zaferin Hikayesi (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk'ü Dinlerken (Atatürk İle İlgili Şiirler)Türklük Atatürklük (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atamızı Tavaf (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Adana'da (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazimize (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye Tarih (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Dağda Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Büyük Gazi'ye (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk Kurtuluş Savaşında (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk İçin (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atama Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Asırlarca (Atatürk İle İlgili Şiirler) Mustafa Kemal Seslenirse (Atatürk İle İlgili Şiirler)Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Gidiyor (Atatürk İle İlgili Şiirler)Bir Resimde Atatürk (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal (Atatürk İle İlgili Şiirler)Kemal Paşa'ya (Atatürk İle İlgili Şiirler)Resim (Atatürk İle İlgili Şiirler)Ata'ma Ağıt (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'ler Tükenmez (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'in Kartalı (Atatürk İle İlgili Şiirler)10 Kasım Türküsü (Atatürk İle İlgili Şiirler)Mustafa Kemal'i Düşünüyorum ...

Devamını OkuKİTAP ÖZETLERİ - ROMAN ÖZETLERİ - HİKAYELER - MASALLAR

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.